شرکت تجارت الکترونیک آلتون دارای قرارداد هدایت تراکنش برای بازاریابی، نصب و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان با شرکت های زیر است:

فناپ
وابسته به بانک پاسارگاد

پرداخت نوین آرین
وابسته به بانک اقتصاد نوین

تجارت الکترونیک پارسیان
وابسته به بانک پارسیان

فن آوا کارت
وابسته به هلدینگ فن آوا